Dywidendy 2022: Lista najbliższych wypłat


Grupa przerabia ropę naftową na benzyny, olej napędowy, olej opałowy oraz paliwo lotnicze. W tym tygodniu poznaliśmy dosyć optymistyczny sygnał ze strony amerykańskiej inflacji – w końcu w 4 miesiącu tego roku przestała rosnąć. Większość notowanych spółek miała niższą rentowność brutto ze sprzedaży i netto niż rok wcześniej.

wzrostu zysku, wysoka dywidenda i ogromne perspektywy rozwoju branży!

Zgodnie ze strategią PKN Orlen do 2030 r., polityka dywidendowa zakłada, że całkowita dywidenda jest określana co roku, zależy od wyników koncernu, jest na poziomie 40 proc. Skorygowanych przepływów pieniężnych i nie może być mniejsza niż dywidenda bazowa. Dywidendę bazową określono w strategii na 4 zł na akcję w 2023 r., i ma ona rosnąć o 0,15 zł co roku począwszy od 2023 r. Zarząd zarekomendował, aby z 27,262 mld zł zysku za rok 2022 r.

Rekordowe marże i zyski Orlenu. Oto dlaczego państwowy koncern zarobił tak dużo

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej. Sędzia oceniła, że ze stanowiskiem skarżących nie sposób się zgodzić, bo sąd pierwszej instancji rozważył wszystkie przesłanki przewidziane w przepisie art. 422 kodeksu spółek handlowych, dotyczącym zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia. Powodowie, Broker EXNESS zamyka biznes detaliczny zaskarżając wyrok, wskazali m.in., że sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy. Nie zgodził się z tym skład sędziowski rozpatrujący apelację. “Orlenowska dywidenda podnosi także sumę wypłat dywidend od spółek wchodzących w skład indeksu WIG20” – napisano dalej. Suma wypłat dla akcjonariuszy ze spółek z WIG20 w tym roku może sięgnąć 15,5 mld zł.

Już nawet w Szwajcarii podnoszą stopy procentowe! To pierwszy raz od 15 lat

Rekordowa tegoroczna dywidenda jest zgodna z przyjętą w tym roku polityką dywidendową. Orlen wskazał w niej nowy wyższy próg minimalny wypłaty wynoszący 4 zł na akcję. Ponadto w następnych latach ten minimalny próg ma się powiększać rocznie o 15 gr. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu uchwaliło, że dywidenda z zysku za ubiegły rok wyniesie 5,5 zł na akcję. Daje to w sumie 6,39 mld zł, które z zysku koncernu trafią do kieszeni akcjonariuszy. Rok temu dywidenda wyniosła 3,5 zł na akcję, czyli łącznie 1,5 mld zł.

dywidenda na akcję (zł)

W niedzielę nad ranem na warszawskiej Białołęce spłonęła główna część kompleksu Credit Suisse automatyzuje operacje post-Trade na akcjach z Torstone handlowego należącego do notowanej na giełdzie Grupy Mirbud.

  1. Wieloletniego prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza, byłych ministrów gospodarki Janusza Steinhoffa i Piotra Woźniaka, ekonomisty Dariusza Filara, a także pominąć wnioski o dopuszczenie dowodów opinii biegłego eksperta ekonomii.
  2. Fuzji z Grupą Lotos, które w razie sporządzenia aktów oskarżenia będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia odrębnych spraw karnych.
  3. Pkt indeks będzie technicznie wykupiony bardziej niż na szczytach 6 z ostatnich 7 rynków byka.
  4. Zgodnie ze strategią PKN Orlen do 2030 r., polityka dywidendowa zakłada, że całkowita dywidenda jest określana co roku, zależy od wyników koncernu, jest na poziomie 40 proc.
  5. Sąd niejako nie przesądza, czy ta fuzja była dobra, czy była uzasadniona ekonomicznie, czy nie, bo nie dotyczyło to tego postępowania.

Wszystkie nasze główne wskaźniki notowały w ciągu dnia rekordy tej odsłony hossy lub rekordy wszech czasów. Obroty na całym parkiecie wzrosły do 1,65 mld zł, czyli o około 100 mln zł. Indeks dużych spółek zniżkuje w piątek przed południem o 0,88 proc., do 2540 pkt. Technologiczna grupa wypracowała solidne zyski.

Z kolei zysk operacyjny EBITDA LIFO uplasował się na poziomie 14,2 mld zł, po eliminacji odpisów aktualizujących wartość majątku. “PKN Orlen jest odpowiedzialną firmą. Polityka dywidendowa musi być odpowiedzialna i ciągła. Nie można tej polityki zmieniać nagle. (…) Przychody Orlenu nie wskazują na to, byśmy mogli zrezygnować z polityki dywidendowej” – powiedział Obajtek w środę. Warszawskie indeksy nie poddały się negatywnym nastojom panującym na większości dużych parkietów Europy. (DAX spadł o 0,8 proc., a CAC 40 o 0,6 proc. FTSE 250 ustanowił z kolei rekord – plus 0,2 proc.).

Wcześniej w piątek poznaliśmy wyniki finansowe Orlenu za IV kwartał, w ramach których spółka pochwaliła się też rekordowymi wynikami finansowymi za cały 2022 r. Po prezentacji tych wyników też można było obserwować ruch wzrostowy na kursie akcji Orlenu, jednak był on bardzo krótkotrwały. Jak dodano w komunikacie, oznacza to wzrost dywidendy bazowej (gwarantowanej) w skali dekady o 49 proc. Sąd postanowił za to dopuścić dowód w postaci informacji o wynikach kontroli NIK z grudnia 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi nie uchylił uchwały w sprawie wielkiej paliwowej fuzji Orlenu z Lotosem. Uchylenia uchwały domagali się akcjonariusze byłej Grupy Lotos. Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo w całości. To była pewnego rodzaju akcja społeczna — powiedział po ogłoszeniu wyroku Jan Trzciński, jeden z powodów.

Zarząd proponuje 10 sierpnia 2022 roku jako dzień dywidendy oraz 3 października 2022 roku jako termin wypłaty dywidendy. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki – zaznaczono w komunikacie. Jak przypomniano, z założeniami ostatniej aktualizacji strategii, intencją spółki jest utrzymanie progresywnej polityki dywidendowej przy ambitnym programie inwestycyjnym. Jednocześnie zarząd zaproponował wypłatę dywidendy 31 sierpnia 2023 r.

Zarząd PKN Orlen rekomenduje przeznaczenie na dywidendę z zysku w 2021 roku 1,49 mld zł, do daje 3,5 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. W tym roku Orlen podzieli się najwyższą w historii dywidendą. To będzie 11 dywidenda wypłacana przez spółkę rok w rok z rzędu. Jeszcze tylko dziś, we wtorek, 8 sierpnia można nabyć akcje uprawniające do otrzymania wypłaty. Na warszawskiej giełdzie nie brakuje spółek, które mogą się pochwalić stosunkowo długą historią wypłacania dywidend.

6,386 mld zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostałą część, czyli niemal 20,877 mld zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zarząd zaproponował, by wypłata dywidendy nastąpiła 31 sierpnia 2023 r. Sąd drugiej instancji postanowił pominąć wnioski dowodowe wskazane w apelacji przez powodów w zakresie zeznań świadków, m.in.

Wartość dywidendy w poszczególnych latach ma wynosić 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych, ale nie mniej niż dywidenda bazowa. Dariusz Kowalik, członek zarządu i dyrektor finansowy w Mex Polska, wyraził satysfakcję z osiągniętych wyników, podkreślając, że wzrost zysków o ponad 100% rok do roku jest sporym sukcesem. Zapowiedział również, że firma zamierza przeznaczyć część zysku na wypłatę dywidendy Co mówią o firmie dealera 770opinie Capital od prawdziwych klientów dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej oraz zaufaniu do dalszego rozwoju spółki. Wyniesie, zgodnie ze strategią, 3,5 zł na jedną akcję, a na jej wypłatę spółka przeznaczy prawie 1,5 mld zł. Taką decyzję podjęli akcjonariusze koncernu, przychylając się do wcześniejszej rekomendacji Zarządu PKN ORLEN. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 3 października 2022 r.

W toczącej się wcześniej przed Sądem Okręgowym w Łodzi sprawie sąd pierwszej instancji nie dopatrzył się przesłanek do stwierdzenia nieważności uchwały ani jej uchylenia. Stwierdził, że zarzuty, które padały w trakcie postępowania – m.in. Dotyczące decyzji KE i “wyprzedania majątku Lotosu za niewielkie pieniądze” — mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia zupełnie innych spraw sądowych.

Zachary Paul
Zachary Paul is an independent investigative journalist living in New York City.
on Twitter